Rak: Limfom i Sarkom, uključujući Kapoši sarkom (KS), Non-Hočkins limfom (NHL), Hočkinsovu bolest (HB)

Nekoliko značajnih tumora povezano je sa HIV-om i nalaze se na listi bolesti koje definišu AIDS. Među njima su NHL, KS i rak grlića materice.I mnogi drugi tumori javljaju se češće kod HIV pozitivnih osoba u poređenju sa opštom populacijom (npr. melanom, karcinom anusa, rak pluća, Hočkinsova bolest), oni nisu svrstani u grupu AIDS definišućih. Ovo će se možda promeniti u budućnosti.
Neki tumori (npr. rak dojke) ne javljaju se češće kod HIV pozitivnih osoba.
Rak (kancer, tumor) je bolest koju karakteriše nekontrolisani rast i širenje abnormalnih ćelija.
Benigni tumori su ograničeni na ćelije poreklom od originalnih ćelija tkiva u kom se i nalaze i ukoliko svojim rastom ne ometaju funkciju organa, nisu opasni. Maligni tumori se šire u druge delove tela i mnogo su ozbiljniji. Ako se šire nekontrolisano mogu biti i fatalni.

Limfomi su tumori koji se razvijaju u limfnom sistemu. Najčešći tip limfoma je Hočkinov. Svi ostali se nazivaju non-Hočkin limfomi (NHL).
Sarkomi su tumori čije ćelije su poreklom iz kosti, hrskavice, masnog tkiva, mišića, krvnih sudova, kože i i drugih vezivnih i potpornih tkiva. Najučestaliji sarkom udružen sa HIV-om je Kapošijev sarkom (KS).
Karcinom je naziv za tip raka koji se razvija u tkivima koja pokrivaju ili oblažu određene organe (epitel) kao što su koža, materica, pluća ili dojke.
Svaki kancer ima različite karekteristike, simptome i način lečenja, Svi imaju bolju prognozu što se ranije otkriju.
Generalno, tumori udruženi sa HIV-om, osim KS, su bolesti koje ne nestaju, niti se dramatično poboljšavaju kao odgovor na primenjenu anti-HIV terapiju, ali ako se ona pije to će sprečiti ili odložiti njihovu pojavu. Zato je veoma važan njihov skrining (traženje) i redovno praćenje.
Skorašnja istraživanja su dovela u vezu mnoge tumore udružene sa HIV-om sa drugim virusnim infekcijama:

 

KapošiKapošijev sarkom (KS) je tumor koji se najčešće javlja na koži i sluzokožama, ali može da zahvati i neke unutrašnje organe. Smatra se da je njegova pojava povezana sa infekcijom sa HHV-8 (Humani Herpes Virus-8). Važno je redovno pregledati kožu i dostupne sluzokože (npr. usnu duplju) kako biste na vreme primetili bilo kakve promene, koje mogu biti različite boje (obično crvenkasto ljubičaste) i raznih oblika (okrugle, mrljaste, trakaste).

 

Rak grlića materice i anusa su povezani sa infekcijom HPV-om (Humani Papiloma Virus). HPV je velika familija virusa koji takođe uzrokuju genitalne i analne bradavice (kondilome). Neke vrste (16, 18, 31, 33, 35) su više povezane sa nastankom raka nego druge.

 

Infekcija Epštajn-Bar virusom povezana je sa nastankom NHL. Limfom se može javiti bilo gde u organizmu, ali se ipak javlja češće u nekim regionima (potkožnom tkivu, u desnima, sinusima, jetri, CNS-u, probavnom traktu…). Limfom se može proširiti na više mesta u organizmu.

 

Nastanak raka jetre je vezan sa infekcijom hepatitis C virusom (HCV).

 

Iz Priručnika o ARV terapiji za AIDS aktiviste (I-Base, preradile dr Slobodnaka Crevar i Aleksandra Banković)

 


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.