Napomena

Tehnički uslov koji morate da ispunite da biste koristili .pdf dokumente je da imate program Adobe Reader.
Nove verzije popularnih veb čitača, kao što su Mozilla Firefox, IE7, Opera, itd. imaju ugrađen mehanizam za pregledanje, fajl se prikaže u čitaču klikom na link.

Ukoliko hoćete da sačuvate fajl, desnim klikom miša naći ćete opciju "Save link as".

Zakon o zdravstvenoj zastiti RS


icon

RSS

Automatski primajte obaveštenja o novom sadržaju.